presentasjon

Agenda Innlandet-konferansen

Innlandets viktigste møteplass!
25. januar 2022
Maihaugsalen, Lillehammer

Del 1: Eventyrlige muligheter

Innlandet har eventyrlige muligheter, men også utfordringer. Covid-19 har skapt uro og usikkerhet - for smitte, arbeid og for fremtiden. Etterdønningene vil prege verden i årene fremover.  Men verdensmesterskapet fortsetter, pandemien har forsterket behovet for verdiskaping, kompetanse og kunnskap. Vi setter søkelys på viktige fakta og forutsetninger for at Innlandet skal lykkes i å bruke våre muligheter.

Del 2: De store opplevelsene

Innlandet byr på opplevelser som gir arbeidsplasser og større verdiskaping. Vi skal bidra til at bærekraftsmålene skal nås og klimagassutslippene kuttes og i en tid med omstilling skal vi bevare et anstendig arbeidsliv, utvikle trepartssamarbeidet og sikre høy tillit. Dette skal sikre at enda flere får opplevelsen det er å komme i jobb.

Del 3: Vi trenger jobbskaperne

Lokale bedrifter er avgjørende for lokalsamfunnene, og bedriftene løser morgensdagens utfordringer. Et omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv har vært avgjørende for vår velstand. Skal vi utnytte våre fortrinn inn i fremtiden må vi være i front av utviklingen og fortsette omstillingen. Forutsigbare rammevilkår gir muligheter for grundere, innovatørene og jobbskaperne.