presentasjon

Agenda Innlandet-konferansen

Innlandets viktigste møteplass!
25. januar 2022
Maihaugsalen, Lillehammer

Planleggingen av Agenda Innlandet-konferansen 2022 er godt igang. Vi håper at vi kan møtes igjen i større forsamlinger og at vi etter to år igjen kan samle "hele Innlandet". 

Påmeldingen til konferansen åpner høsten 2021.

Eventyrlige muligheter

Innlandet har eventyrlige muligheter, men også utfordringer.

Gjennom Covid-19 har det vært uro og usikkerhet i mange bransjer, men det har også lært hvordan vi kan møte utfordringer og tilpasse oss en ny hverdag. Men verdensmesterskapet fortsetter og i Norge er det fortsatt stort behov for økt verdiskaping, kompetanse og kunnskap. Vi setter søkelys på viktige fakta og forutsetninger for at Innlandet skal lykkes i å bruke våre muligheter.

De store opplevelsene

Innlandet byr på opplevelser som gir arbeidsplasser og større verdiskaping. Flere har oppdaget at Norge faktisk er vårt nærmeste ferieland.

Når Innlandet skal bidra til at bærekraftsmålene nås og klimagassutslippene kuttes har også reiselivet og opplevelsene en viktig rolle. Og i en tid med store krav til omstilling skal vi bevare et anstendig arbeidsliv, utvikle trepartssamarbeidet og sikre høy tillit.

For mange er nemlig en av de store opplevelsene det å mestre, komme i jobb og bidra til fellesskapet. Det er også avgjørende for å sikre Norges velferd i fremtiden. 

Vi trenger jobbskaperne

Lokale bedrifter er avgjørende for lokalsamfunnene, og bedriftene løser morgensdagens utfordringer. Et omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv har vært avgjørende for at vi kan kommen godt gjennom krisen, sikrer bosetting og har gode tilbud i alle deler av fylket.

Skal vi utnytte våre fortrinn inn i fremtiden må vi være i front av utviklingen og fortsette omstillingen. Forutsigbare rammevilkår gir muligheter for grundere, innovatørene og jobbskaperne.