top of page
article_topimage_34778412902_e012bc946e_

Fakta om Innlandet

Den store fortellingen om Innlandet

 

1. januar 2020 var Innlandet en realitet.

 

Innlandet er fylket med Norges høyeste fjell, Norges lengste elv og Norges største innsjø. På et areal større enn Danmark bor 7% av Norges befolkning. Her er nasjonalparkene, hyttene, skianleggene og de store opplevelsene. Vi har skog, tømmer og jordbruk, og industriklynger og teknologi i verdensklasse. Dette er den store fortellingen om Innlandet.

 

Agenda Innlandet setter Innlandets ambisjoner og muligheter på dagsorden og skal vise hva som kan være Innlandets bidrag til Norge. Et felles ønske om å løfte Innlandet er bakgrunnen for at NHO, LO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet.

 

Lite visste vi om hva vi hadde i vente og hvilke utfordringer vi skulle bli stilt overfor. 2020 har blitt et annerledes året. De siste året har vist vår sårbarhet, men også avdekket evne til å håndtere motgang og ta mulighetene når de kommer.

 

2021 blir et år hvor vi skal ta hverdagen tilbake og få økonomien i gang igjen. Da er det viktigere enn noen gang å samles om felles mål og sette Innlandet på den nasjonale dagsorden.

 

 

Gjennom Agenda Innlandet skal vi samle og formidle fakta og innsikt som viser Innlandets muligheter, potensiale for verdiskaping og løfte utfordringer for næringslivet. Vi skal bidra til at Innlandet får større nasjonal oppmerksomhet og gjennomslag i viktige saker.

 

Agenda Innlandet-konferansen skal være Innlandet viktigste møteplass og en felles koblingsarena for sentrale aktører for fylkets verdiskaping.

 

Unge Stemmer skal utvikle talentene. De skal formidle sine synspunkter i samfunnsdebatten, og være kunnskapsrike og engasjerte stemmer fra vår del av landet.

 

Initiativtakere av Agenda Innalndet er NHO, LO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune.

bottom of page