top of page
article_topimage_34778412902_e012bc946e_

Fakta om Innlandet

Den store fortellingen om Innlandet
 
1. januar 2020 var Innlandet en realitet.
 
Innlandet er fylket med Norges høyeste fjell, Norges lengste elv og Norges største innsjø. På et areal større enn Danmark bor 7% av Norges befolkning. Her er nasjonalparkene, hyttene, skianleggene og de store opplevelsene. Vi har skog, tømmer og jordbruk, og industriklynger og teknologi i verdensklasse. Dette er den store fortellingen om Innlandet.
 
Agenda Innlandet setter Innlandets ambisjoner og muligheter på dagsorden og skal vise hva som kan være Innlandets bidrag til Norge. Et felles ønske om å løfte Innlandet er bakgrunnen for at NHO, LO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet.
 
Lite visste vi om hva vi hadde i vente og hvilke utfordringer vi skulle bli stilt overfor. etter etableringen av et nytt fylke. De siste årene har vist vår sårbarhet, men også avdekket evne til å håndtere motgang og ta mulighetene når de kommer.
 
Gjennom Agenda Innlandet skal vi samle og formidle fakta og innsikt som viser Innlandets muligheter, potensiale for verdiskaping og løfte utfordringer for næringslivet. Vi skal bidra til at Innlandet får større nasjonal oppmerksomhet og gjennomslag i viktige saker.
 
Agenda Innlandet-konferansen skal være Innlandet viktigste møteplass og en felles koblingsarena for sentrale aktører for fylkets verdiskaping. Vi skal utvikle INNspiratorer og finne talentene, som skal formidle sine synspunkter i samfunnsdebatten, og være kunnskapsrike og engasjerte stemmer fra vår del av landet. Og Innlandsstatistikk leverer fakta og viktig informasjon om samfunnsutviklingen. 
 

bottom of page