top of page

Agenda Innlandet konferansen utsettes til august

Styringsgruppen i Agenda Innlandet bestemte forrige uke at konferansen utsettes til august, med gjennomføring torsdag 12. aug. (uke 32). Bakgrunnen er innstramming i retningslinjene vedr smittespredning, som bla. innebærer reduksjon til maks 100 deltakere, og oppfordring om å ikke krysse kommunegrenser unødig. Vi tror dette er rett beslutning slik situasjonen er nå, selv om det selvfølgelig er trist å utsette. Men, stemningen er imidlertid god og vi har stor tro på at vi vil få et minst like godt arrangement i august, med et spisset budskap og dagsaktuelle innslag.


Det sendes ut mail til alle påmeldte i disse dager, med praktisk informasjon om hvordan man forholder seg til eksisterende påmelding og eventuelt avbud hvis ny dato ikke passer.


Følg oss også på Facebook for oppdateringer: https://www.facebook.com/agendainnlandet


Har du spørsmål ta kontakt på konferanse@agendainnlandet.noComments


bottom of page