top of page

Høgskolen Innlandet; regional kraft – nasjonale bidrag - internasjonal kontekst
I Innlandet finnes det mange aktører som ønsker å gjøre Innlandet attraktivt og bærekraftig – slik at Vi som er her nå bør bli boende, folk som kommer hit velger å slå seg ned her. Vi har gjentatt hvor enige vi er om utfordringene. Da er vi nødt til å jobbe sammen – vi som utdanningsinstitusjon med vår rolle, fylkeskommune, statsforvalter, sykehusleder, grunder, bedriftsleder, kommunalleder og politikere med sine roller.

 

Å arbeide på skole og med folk som trenger helsehjelp må bli attraktivt igjen. Stemmene som forteller om hvor meningsfull arbeidsdagen er i disse yrkene må få større volum. Vi må ha øynene på oppgaveløsningen og ikke på å beskytte revirene.

Vi som foreldre må snakke opp et mangfold av yrker.

 

Folk rundt oss på Høgskolen i Innlandet ønsker løsninger og kontakt, og er ikke så opptatt av fakultet og bakgrunn når utfordringene i kommuner og bedrifter møter er komplekse. Krisene kommer aldri i EN sektor, sier både Knut Storberget i Forsvarskommisjonsrapporten og Harald Sunde i Totalberedskapskommisjonsrapporten.


Vi i universitets – og høyskolesektoren må ta det som et spark til å jobbe mer tverrfaglig. Det innebærer at vi som er gode i ett fag må få respekt for mennesker som kan noe annet enn oss sjøl.

 

Vi har 16 000 studenter og 1300 ansatte på 5 campus med 5 PhD utdanninger i Innlandet og samfunnsoppdraget er å utvikle og tilgjengeliggjøre utdanning i tråd med samfunnets behov med  forskningen som er nyskapende og åpen.


Vi gleder oss til å møte dere på Elverum 23 og 24.januar!


Ine Wigernæs - Prorektor Samfunnskontakt

Comentários


bottom of page