top of page

På Raufoss konkurrerer vi i VM i industri hver dag!
Bedriftene har en eksportandel på 90 til 95 % og eksporterer årlig for 12-13 milliarder. Industrien har gjennom kontinuerlig utvikling i over 125 år blitt kjent - og anerkjent - som Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig produksjon.


Miljøet er en drivkraft for utvikling av industribedriftene i Innlandet! En industri med et mål om å doble seg i størrelse innen 2030, og samtidig bidra til å nå nasjonale målsetninger om redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

 

Industriklyngen i Innlandet er et industrielt økosystem av forskning, utdanning og bedrifter som konkurrerer på det globale verdensmarkedet. En unik modell for samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon som gjør at vi hevder oss i verdenstoppen!

 

Raufoss Industripark, med lokalt eierskap, tilbyr «skreddersydde» byggeprosjekter tilpasset leietakernes behov på tomteområder regulert for industri. Vi forsyner leietakere med nødvendig infrastruktur, gir tilgang til ferdigheter og teknologi, og forener profesjonelle miljøer.

 

Raufoss Industripark peker på 5 kritiske suksessfaktorer for å lykkes med å doble seg i størrelse innen 2030:

 

  • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft! Kompetanseutvikling på alle nivåer og tilrettelegging for arbeidspendling for å nå et bredere arbeidsmarked. Samarbeid med skoler på utdanningsnivå fra ungdomsskole til fagskole, samt høyere utdanningsinstitusjoner.

  • Tilgang på kraft til konkurransedyktige priser!

  • Samferdsel! Høy eksportandel krever utbedring av RV4 og godstransport på Gjøvikbanen.

  • Bærekraft! Energieffektiv og en bærekraftig industri.

  • Forutsigbare rammevilkår og godt samarbeid med myndighetene.

 

Raufoss-industrien har kunnskapen om hva som skal til for å øke videreforedlingen, økt eksport og vinne den globale konkurransen, og nå regjeringens mål om å øke eksportandelen med 50%. Raufoss Industripark legger til rette for 100 nye år med innovasjon og utvikling på Raufoss og i Innlandet!

På Agenda Innlandet den 24. januar setter vi retningen - OPP OG FRAM!


Øivind Hansebråten - Adm. Dir. Raufoss Industripark 

Comments


bottom of page