top of page

Sør-Østerdalen inn i framtida

Sør-Østerdalen Næringshage og Elverum Vekst inviterer næringsliv, ordførere og politikere til Agenda Innlandet regionsamling på Hotel Central. Her setter vi søkelyset på hvilke muligheter vår region har for vekst og utvikling. Hvordan kan vi sammen skape vi flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet? Hvordan kan Elverum – og Sør- Østerdalen bidra for å løse utfordringer vi står overfor nasjonalt og internasjonalt? Hvilke muligheter må vi gripe? Hvordan kan vår region bli enda mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv?

Deltakere i panelsamtalen er: Anna Molberg fra Høyre, Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, styreleder i Terningen Arena, Eli Sætermoen, Fabrikksjef Forestia Braskereidfoss, Espen Svenneby og daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen og Gudmund Nortun – Konsernsjef i Glommen Mjøsen. Samtalen ledes av Stein Halvorsen, kommunedirektør i Åmot.


Tid: 11:00-13:00

Sted: Hotell Central


Det serverer enkel lunsj.

Comments


bottom of page