top of page

Vi har aldri vært så nære hverandre

Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, har gjort seg mange tanker om det siste året med alle utfordringene. - Alle endringer er ikke negative, påpeker han, og fortsetter: - Særlig møteformen på digitale flater er noe positivt vi i stor grad kommer til å benytte oss mye av i fremtiden. Avstanden mellom oss har blitt større, men aldri har vi vært så nære hverandre.

Kort tid har gått siden tittelen fylkesmann ble erstattet med statsforvalter; et begrep som Storberget synes er mer betegnende for den rollen han innehar. - Selv om tittelen er ny, er både jeg og innholdet det samme, men nå reflekteres det bedre.


Storberget forteller videre at hovedårsaken til tittelbyttet er at statsforvalter er kjønnsnøytralt. - Selve ordet fylkesmann er jo godt innarbeidet, men jeg tror statsforvalter vil sette seg fort blant folk, resonnerer han. - Jeg er statens representant i Innlandet, og jeg forvalter interesser og det som er til det beste for alle, forklarer han. - En rettssikkerhetsgarantist, kan man faktisk si.

- Som statsforvalter i Innlandet er det også naturlig å være samarbeidspartner og bidra til å løfte møteplasser som Agenda Innlandet. Vi trenger samlingspunkter der vi kan lære, høre og bidra. Alt dette er ting som gjør oss sterkere og som gir oss en anledning til å se og gripe mulighetene.

Året som har gått har gitt Storberget mye å henge fingrene i. - Ja, det har vært utrolig travle dager. Det har vært satt krisestab gjennom nesten hele året, og det er veldig spesielt. Vi er i Fylkesberedskapsrådet og har koordinert beredskapen mellom alle kommunene i Innlandet.

Av endringer som har tvunget seg frem det siste året er i særlig grad hvordan man møtes. Der fysiske møter ikke lenger var anbefalt å avholde, har teknologien utviklet flere alternativ i den digitale verden. Teams og Zoom og en rekke andre løsninger har gitt muligheter til å gjennomføre møter i henhold til smittevernkrav. Denne utviklingen ser Storberget positivt på og forteller at de kommer til å benytte seg mer av disse også etter pandemien.

- Det at vi kan møtes på tekniske flater gjør at vi kan ha hyppigere møter med kommuner, trekke med oss ordførere og fagpersoner som slipper lange reiser for å delta i møter. Vi kan ha direkte dialog med en gang. Dette har gjort at det offentlige Norge aldri har stått sterkere, påpeker han, men avslutter samtidig med et ønske: - Jeg håper at dette går over snart.

Comments


bottom of page