top of page

Vi må spille hverandre gode!

Innlandet har alt som trengs for å gi oss som bor her både god livskvalitet og meningsfylt arbeid. Men, vi har mye å hente på å samarbeide bedre.   

Selv bor jeg i Gjøvik og jobber på Hamar, og mener det er et stort potensial for utvikling på begge sider av Mjøsa. Ulike deler av Innlandet har sine styrker og særpreg. Derfor må vi oftere applaudere når andre gjør det bra.


Vi må innse at det som er bra for naboen som regel er bra for oss også. Vi må unne hverandre å lykkes.  

Med mer enn 400 ansatte er Norsk Tipping er stor virksomhet i Innlandet. Vi er en teknologibedrift med stort behov for kompetanse som vi gjerne finner i utdanningsinstitusjonene i Innlandet. Vi rekrutterer fra Rena, Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Det spiller ingen rolle om utdanningens postnummer begynner på 23, 24, 26 eller 28. Alle er innenfor armslags rekkevidde, og vi heier på dem alle fordi de tilbyr noe som selskapet vårt trenger.   


Du skal ikke ha lest mange lokalaviser for å se at det ikke utveksles lokale heiarop mellom de samme postnumrene i særlig grad. Trass i geografisk nærhet, kjemper hver kommune helst for sitt. Det er, på en måte, forståelig. Men vi er i ei tid der hver enkelt tue allerede er for liten alene. Jeg tror vi kan møte framtida best ved å løfte blikket og tenke helhetlig. Innlandet er en folkerik region der vi til sammen har fantastisk mye å by på.


Bare i triangelet mellom Raufoss, Lillehammer og Elverum finnes det nok slagkraft til at vi burde være attraktive, både for næringer og folk.   

 Så i denne urolige og konfliktfylte verden, heier jeg på samarbeid og fred. Også i Innlandet. 

 


På Agenda Innlandet den 24. Januar setter vi retningen - OPP OG FRAM! 


Tonje Sagstuen - Adm. Dir. Norsk Tipping 

Comments


bottom of page