top of page

Vil skape entusiasme på bygda

- Vi starter i år med å dele ut 500.000 kroner fra Fondet Bygdeliv, forteller daglig leder i Fjøssystemer Øst og markedsansvarlig i Fjøssystemer Gruppen, Øivind Skurdal, og fortsetter: - Vi er selvsagt bygdepatrioter og ønsker å bidra til alle aktiviteter som skaper positivitet på landsbygda. Med fondet kan alle som driver med positive aktiviteter på bygda søke. Vi vet det er mange som har litt vegring for å kontakte firmaer for sponsing, men med fondet åpner vi mulighetene for at alle kan søke om midler, sier Skurdal.


Skurdal forteller at Fjøssystemer er opptatt av at fondet skal bidra til økt bolyst, ivaretakelse av den gode bygdekulturen, og gjerne økt fokus på hvor viktig landbruket er for bygda. Samtidig er det viktig å si at du ikke må være bonde for å søke midler i fondet.

Penger fra fondet Bygdeliv skal deles ut for første gang i år, og det er satt ned en jury som skal velge ut de som får tildelt midler.

I juryen sitter Juni Arnekleiv, Erling Jevne, Øystein Rudi, Bård Jørgen Iversen og André Stenumgård.


- Vi har allerede fått inn mange søknader, og først etter søknadsfristen 1. mai vil juryen gå igjennom alle som er kommet inn, forklarer Skurdal.

- Vi gikk ut i samtlige publikasjoner for landbruket og informerte om fondet, i tillegg til en helside i Nationen og bred dekning på Facebook.

- I over 40 år har landbruket vært Fjøssystemer sitt levebrød og vi syns det var på tide å gi noe tilbake, forteller Skurdal.

Hvem kan søke på midler fra dette fondet?

- Folk i alle aldre som har gode ideer til aktiviteter, både innenfor idrett og kultur og andre områder som kan gi fremtidige arbeidsplasser. Rett og slett alt som fremmer positivitet i bygda.

I tillegg har vi åpnet for at folk kan nominere en bidragsyter, forteller Skurdal. - Det finnes så mange folk, bedrifter og organisasjoner som står på for andre, og noen gir så mye eller bidrar på en sånn måte at det kommer mange andre til gode. Disse krever ingenting tilbake, og tenker kanskje ikke over det selv en gang, men de gir en uvurderlig verdi til ei bygd, et idrettslag, til vanskeligstilte eller til andre som setter umåtelig stor pris på deres bidrag. Disse ønsker vi skal bli nominert slik at vi kan gi dem en påskjønnelse for deres bidrag. Her kan man nominere både enkeltpersoner, grupper, bedrifter eller organisasjoner, forteller Skurdal, og legger til at fristen også her er 1. mai.


Comments


bottom of page