Logo Designer på jobben

Unge Stemmer

Søknadsfrist 5. november 2020

Unge stemmer er et program for unge voksne i Innlandet som brenner for regionen og som ønsker å påvirke utviklingen i Innlandet

Unge stemmer er underlagt prosjektet Agenda Innlandet, som har som overordnet målsetning å løfte Innlandet som region, styrke Innlandets nasjonale synlighet og gjennomslagskraft. Unge Stemmer skal bidra til målsetningen gjennom å henvende seg til den yngre andelen av befolkningen som ønsker å være med å sette spor i framtidas Innlandsregion.

 

I utvelgelsen av kandidater til programmet ønsker vi mangfoldig deltagelse; det vil si representanter for Innlandet fra et vidt spekter av sektorer, privat næringsliv foruten ideelle og offentlige organisasjoner. Vesentlig(e) nøkkelkvalifikasjoner for deltagerne er at de er ambisiøse, utviklingsorienterte og nysgjerrige og med et sterkt ønske og en konkret ide om hvordan de kan bidra til å forme fremtidas Innlandet. Deltagerne må bo og jobbe på Innlandet og er i aldersgruppen 20-35 år (unge voksne).

 

Egenbetaling

Agenda Innlandet og Unge stemmer tar hovedkostnaden med programmet, men vi er i tillegg avhengig av en egenandel. Det vil derfor koste kr 4.000,- å delta på programmet. Dette dekker deltagelse på 6  samlinger og Agenda Innlandet-konferansen i januar 2021 på Lillehammer. Reise og eventuelt opphold dekkes av den enkelte.

 

Langsiktige mål og effekter

 

Vi skal etablere et nettverk for alumnis/deltakere i Unge Stemmer-programmet som vil bidra til å stimulere til videre utvikling og engasjement – også etter endt programdeltagelse.

 

Programmet skal i tillegg bidra til å bygge «merkevaren Innlandet» både regionalt og nasjonalt (som en digitalt frempå, bærekraftorientert og teknologisk nyskapende region).

 

Målet er å utvikle Innlandet som en region hvor unge stemmer ønsker å flytte til, ikke fra.

 

 

Samlinger og foredragsholdere

 

Hver samling består av en blanding av innsikt og prosessarbeid som skal bidra til utvikling både individuell og for hele gruppa. I tillegg vil samlingene bidra til utvikling og gjennomføring av prosjektene – «Hvordan bidra til å forme fremtidens Innlandet».

 

Øystein Pettersen, motivator og tidligere skiløper blir med gjennom hele programmet.

 

Samling 1: Oppstart av program og personlig standpunkt; Hvem er jeg i dag og hvor vil jeg? Gruppeutvikling og prosjekt. Foredragsholdere: Øyvind Hammer prestasjoner og om å holde fokus og Kenneth Gundersen – tidligere motorcrosskjører.


25.11.2020 - Sted: Mapei/Odalen

 

Samling 2: Kommunikasjon; Kommunisere et budskap – Hvordan pitche budskapet med lyd og bilder. Foredragsholdere: Torunn Meyer– lag din pitch og Mona Nordøy – fotokurs med mobil.


15.12.2020 - Sted: Hamar-området

AGENDA INNLANDET-konferansen;

13-14.1.2021 – Sted: Scandic Lillehammer hotell, Lillehammer

 

Samling 3: Strategisk samfunnsforståelse og trepartssamarbeid; Forstå Innlandets plass i Norge og verden ellers og mekanismene i den Nordiske modellen. Foredragsholdere: Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune, Hans Christian Gabrielsen, LO, Ole Erik Almlid, NHO, Knut Storberget, fylkesmann i Innlandet. I tillegg vil styringsgruppa i Agenda Innlandet delta og dere vil få møte dem i en uformell setting med gruppeoppgaver og diskusjoner.


18.2.2021 - Sted: Oslo

 

Samling 4: Bærekraft; FNs bærekraftmål og bærekraft i et business- og utviklingsperspektiv. Foredragsholdere: Karoline Bakka Hjertø – bærekraftsansvarlig i SB1 Østlandet, Sverre Bjørnstad - Innovasjon Norge - grønne muligheter i Innlandet og Jan Christian Vestre, CEO i Vestre møbelfabrikk.


17.3.2021 – Sted: Mjøstårnet i Brumunddal

 

Samling 5: Digitalisering; Ulike målgruppers atferd i digitaliseringsprosesser og digital nettverksøkonomi – hva gjør det med samfunnet – hvilke modeller lykkes? Foredragsholdere: Nils Helset - Om å bygge et digitalt forretningskonsept, Tone Marie Wahlstrøm TietoEvry og Ole Petter Nyhaug – når menneske møter teknologi. Grethe Valseth, Dale Carnegie vil være prosessleder.


14.4.2021 – Sted: TietoEvry i Brumunddal

 

Samling 6: Gründer, entreprenørskap, kultur og endringsledelse og avslutning av program; Hvordan gode ideer og planer blir til faktisk handling og business og forstå hva det betyr å «ta ledelse» og at det er mer enn å administrere en gruppe mennesker. Foredragsholdere: Brage Strand, Grete Valseth - Dale Carnegie og Anne Grethe Solberg, ledelsesforsker.

11-12.5.2021- Sted: Kommer senere

 

Mentorordning

 

Alle deltagere vil få tilgang til en mentor. Det vil si en erfaren leder/ressursperson fra næringsliv, politikk, kultur eller annen virksomhet. Mentoren skal være en diskusjonspartner og bistå deltagerne med både den personlige reisen og prosjektarbeidet.

 

 

People Lab og Assessment Center hos The Assessment Company

 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til korte samtaler hos The Assessment Company på Hamar. Her vil du også få anledning til å delta i praksisnære gruppecase i People Lab.