top of page
iStock-1216013799%20kj%C3%B8pt%20og%20be

INNspirator

 Utviklingsprogrammet for unge endringsledere i Innlandet

For deg som vil inspirere til utvikling og endring i Innlandet

Digitalisering, teknologiutvikling og innovasjon åpner for nye muligheter i Innlandet. Samtidig står vi overfor utfordringer som klimaendringer og en aldrende befolkning.


For å finne gode, innovative løsninger med må kloke hoder tenke sammen. INNspirator er et utviklingsprogram for unge mennesker som ønsker å være en del av løsningen. Som del av programmet vil du møte dyktige folk som utfordrer, inspirerer og engasjerer deg.

Som deltaker blir du en del av en gruppe INNspiratorer som har ulike bakgrunn; fra næringsliv, kultur, idrett, samfunn og politikk. INNspirator er et samlingsbasert program. På samlingene treffer du dyktige og engasjerte mennesker innenfor temaene digitalisering, bærekraft, endringsledelse og samfunnsforståelse.    

INNspirator skal gi deg som deltaker verktøy til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet og en mulighet til å være med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida. Gjennom programmet får du nettverk og kontakter som vil bli verdifulle for deg. 

Hvem er vi på utkikk etter? Vi søker deg som er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om bidra til å forme framtidas Innlandet. Du må være bosatt i Innlandet og være mellom 20-35 år. I utvelgelsen av deltakere til programmet ønsker vi mangfold. Det vil si representanter fra et vidt spekter av samfunnet: privat næringsliv, offentlig og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Samlinger og foredragsholdere

Hver samling er todelt og vil bestå av inspirasjonsbidrag og casearbeid som skal bidra til utvikling både individuelt og for hele gruppa. 

Betaling

INNspirator er en del av Agenda Innlandet og programmet er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark. Programmet skal bidra til å styrke Innlandets synlighet og konkurransekraft gjennom å henvende seg til den yngre andelen av befolkningen som ønsker å være med på å inspirere og utvikle framtidas Innlandsregion. 

Agenda Innlandet og INNspirator tar hovedkostnaden med programmet. Hver deltaker dekker i en egenandel på kr. 5000 for deltakelse på programmet . Denne egenandelen dekker deltagelse på alle samlinger, og din deltakelse på Agenda Innlandet-konferansen. Kostnader for reise og opphold dekkes av hver enkelt.

Vi oppfordrer deltakerne til å søke støtte til deltakelse fra egen arbeidsgiver, hjemkommune eller lokale bedrifter. 

bottom of page