iStock-1216013799%20kj%C3%B8pt%20og%20be

INNspirator

 Utviklingsprogrammet for unge endringsledere i Innlandet

Søknadsfrist 1. mai 2021

For deg som vil inspirere til utvikling og endring i Innlandet

Digitalisering, teknologiutvikling og innovasjon åpner for nye muligheter i Innlandet. Samtidig står vi overfor utfordringer som klimaendringer og en aldrende befolkning.


For å finne gode, innovative løsninger må kloke hoder tenke sammen. INNspirator er et utviklingsprogram for unge mennesker som ønsker å være en del av løsningen. Som del av programmet vil du møte dyktige folk som utfordrer, inspirerer og engasjerer deg.

INNspirator er et samlingsbasert program som løper fra 24. august 2021 til februar 2022.

Som deltaker blir du en del av en håndplukket gruppe INNspiratorer fra både næringsliv, kultur, idrett, samfunn og politikk. Gjennom 6 samlinger vil dere følges opp av dyktige og engasjerte mennesker innenfor temaene digitalisering, bærekraft, endringsledelse og samfunnsforståelse og du får også oppfølging av en egen mentor gjennom hele programmet.   

INNspirator skal gi deg som deltaker verktøy til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet og en mulighet til å være med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida. Gjennom programmet får du nettverk og kontakter som vil bli verdifulle for deg. 

Hvem er vi på utkikk etter? Vi søker deg som er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om bidra til å forme framtidas Innlandet. Du må være bosatt i Innlandet og være mellom 20-35 år. I utvelgelsen av deltakere til programmet ønsker vi mangfold. Det vil si representanter fra et vidt spekter av samfunnet; privat næringsliv, offentlig og ideelle organisasjoner, politikk, kultur og idrett.

INNspirator er underlagt Agenda Innlandet og skal bidra til å styrke Innlandets synlighet og konkurransekraft gjennom å henvende seg til den yngre andelen av befolkningen som ønsker å være med på å inspirere og utvikle framtidas Innlandsregion.

Samlinger og foredragsholdere

 

Hver samling er todelt og vil bestå av inspirasjonsbidrag og casearbeid som skal bidra til utvikling både individuelt og for hele gruppa. 

Øystein Pettersen, motivator og tidligere skiløper bosatt på Lillehammer, blir med oss gjennom hele programmet.

 

Samling 1: Oppstart av program og personlig standpunkt; gruppeutvikling og egenutvikling.

Bidrar: Øyvind Hammer

Kenneth Gundersen – tidligere motorcrosskjører.


24.08.2021 - Sted: Mapei, Odalen

 

Samling 2: Kommunikasjon og budskap 

Bidrar: Torunn Meyer– lag din pitch og Mona Nordøy – fotokurs med mobil.


22.09.2021 - Sted: NHO Innlandet, Moelv

Samling 3: Strategisk samfunnsforståelse og trepartssamarbeid

Bidrar: Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 

Hans Christian Gabrielsen, LO

Ole Erik Almlid, NHO

27.10.2021 - Sted: Innlandet fylkeskommune, Hamar

 

Samling 4: Bærekraft 

Bidrar: Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig i SB1 Østlandet

Sverre Bjørnstad - Innovasjon Norge

 Jan Christian Vestre, CEO i Vestre møbelfabrikk.


24.11.2021 – Sted: Mjøstårnet i Brumunddal

 

Samling 5: Digitalisering 

Bidrar: Tone Marie Wahlstrøm TietoEvry

Ole Petter Nyhaug

Grethe Valseth, Dale Carnegie vil være prosessleder.


15.12.2021 – Sted: kommer

 

Samling 6: Endringsledelse og entreprenørskap

Bidrar: Brage Strand, CO-founder og CEO Mobai

Anne Grethe Solberg, ledelsesforsker

18-12.5.2021- Sted: Kommer 

 

AGENDA INNLANDET-konferansen 2022;

Dato: kommer. Sted: kommer.

Mentorordning

Alle deltagere vil få tilgang til en egen mentor. Det vil si en erfaren ressursperson fra næringsliv, politikk, kultur eller offentlig virksomhet. Mentoren skal være din sparringspartner og bistå deg i din utviklingsreise.

Egenbetaling

Agenda Innlandet og INNspirator tar hovedkostnaden med programmet, men vi er i tillegg avhengig av en egenandel. Det vil derfor koste kr 5.000,- å delta på hele programmet. Dette dekker deltagelse på 6  samlinger, din mentor og din deltakelse på Agenda Innlandet-konferansen. Reise og eventuelt opphold dekkes av den enkelte.