iStock-1216013799%20kj%C3%B8pt%20og%20be

INNspirator

 Utviklingsprogrammet for unge endringsledere i Innlandet

Søknadsfrist for årets program var 1. mai 2021.

Informasjon om nytt program med start i 2022 kommer. 

For deg som vil inspirere til utvikling og endring i Innlandet

Digitalisering, teknologiutvikling og innovasjon åpner for nye muligheter i Innlandet. Samtidig står vi overfor utfordringer som klimaendringer og en aldrende befolkning.


For å finne gode, innovative løsninger må kloke hoder tenke sammen. INNspirator er et utviklingsprogram for unge mennesker som ønsker å være en del av løsningen. Som del av programmet vil du møte dyktige folk som utfordrer, inspirerer og engasjerer deg.

INNspirator er et samlingsbasert program. Som deltaker blir du en del av en håndplukket gruppe INNspiratorer fra både næringsliv, kultur, idrett, samfunn og politikk. Gjennom 6 samlinger vil du følges opp av dyktige og engasjerte mennesker innenfor temaene digitalisering, bærekraft, endringsledelse og samfunnsforståelse og du får også oppfølging av en egen mentor gjennom hele programmet.   

INNspirator skal gi deg som deltaker verktøy til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet og en mulighet til å være med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida. Gjennom programmet får du nettverk og kontakter som vil bli verdifulle for deg. 

Hvem er vi på utkikk etter? Vi søker deg som er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om bidra til å forme framtidas Innlandet. Du må være bosatt i Innlandet og være mellom 20-35 år. I utvelgelsen av deltakere til programmet ønsker vi mangfold. Det vil si representanter fra et vidt spekter av samfunnet: privat næringsliv, offentlig og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Samlinger og foredragsholdere

 

Hver samling er todelt og vil bestå av inspirasjonsbidrag og casearbeid som skal bidra til utvikling både individuelt og for hele gruppa. 

Øystein Pettersen, motivator og skiløper bosatt på Lillehammer, blir med oss gjennom hele programmet. NB! Datoer for samlingene er satt med forbehold og vil kunne flyttes på dersom smittesituasjonen krever det.

Samling 1: Oppstart av program - gruppeutvikling og egenutvikling

Bidrar: Øyvind Hammer, Kenneth Gundersen og Øystein Pettersen.


Tidspunkt 01.09.2021 - Sted: Sand, Odalen

 

Samling 2: Kommunikasjon og budskap 

Bidrar: Torunn Meyer og Mona Nordøy

21.10.2021 - Sted: SpareBank 1 Østlandet, Hamar

Samling 3: Strategisk samfunnsforståelse og trepartssamarbeid

Bidrar: Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 

(TBD), Peggy Hessen Følsvik LO

Ole Erik Almlid (TBD), NHO

29.11.2021 - Sted: NHO, Oslo

Samling 4: Bærekraft 

Bidrar: Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Østlandet

Sverre Bjørnstad, direktør for Innovasjon Norge

 Jan Christian Vestre, CEO i Vestre AS (TBC)

05.01.2022 – Sted: Mjøstårnet i Brumunddal

 

Samling 5: Digitalisering 

Bidrar: Tone Marie Wahlstrøm TietoEvry

Ole Petter Nyhaug

Grethe Valseth, Dale Carnegie, vil være prosessleder.


16.02.2022 – Sted: kommer

 

Samling 6: Endringsledelse og entreprenørskap

Bidrar: Brage Strand, CO-founder og CEO Mobai (TBC)

Anne Grethe Solberg, ledelsesforsker

23-24.3.2022- Sted: kommer 

 

Mentorordning

Alle deltagere vil få tilgang til en egen mentor. Det vil si en erfaren ressursperson fra næringsliv, politikk, kultur eller offentlig virksomhet. Mentoren skal være din sparringspartner og bistå deg i din utviklingsreise.

Egenbetaling

INNspirator er en del av Agenda Innlandet og programmet er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark. Programmet skal bidra til å styrke Innlandets synlighet og konkurransekraft gjennom å henvende seg til den yngre andelen av befolkningen som ønsker å være med på å inspirere og utvikle framtidas Innlandsregion. 

Agenda Innlandet og INNspirator tar hovedkostnaden med programmet, men vi er i tillegg avhengig av en egenandel. Det vil koste kr 5.500,- å delta på hele programmet per deltaker. Denne egenandelen dekker deltagelse på 6 samlinger, din egen mentor gjennom hele programmet og din deltakelse på Agenda Innlandet-konferansen. Reise og eventuelle opphold dekkes av den enkelte.