podium

Om Agenda Innlandet

Agenda Innlandet

post@agendainnlandet.no

Styringsgruppe: 

Jon Kristiansen, NHO

Iver Erling Støen, LO

Richard Heiverg, SpareBank1 Innlandet

Tron Bamrud, Innlandet fylkskommune

Prosjektledelse:

inPublic AS

Svein Håvar Korshavn, tlf. 90 54 27 21

 

Om Agenda Innlandet:

Agenda Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune. Aktørene har som ambisjon å løfte Innlandet som region, og bidra til at Innlandet får større nasjonal synlighet og økt gjennomslagskraft. For å få til dette er det blinket ut fire satsingsområder.

 

Agenda Innlandet konferansen Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forvaltning, forskning og utdanning. Konferansen vil presentere utvalgte tema som er viktige for Innlandet og som inngår i arbeidet med nasjonalt gjennomslag.

 

INNspirator skal løfte unge voksne fra Innlandet gjennom samlinger og arbeid med kunnskap, nettverksbygging og delingskultur.

 

Kunnskap, fakta og innsikt vil danne grunnlaget for å fortelle om Innlandets muligheter og vise potensiale for verdiskaping, men også for å avdekke enkeltsaker og områder der det er behov for endring av rammevilkår eller nasjonal politikk.

 

Systematisk og strategisk kommunikasjon skal gi Innlandet større nasjonal synlighet og økt gjennomslag.