top of page
Den 12. august 2021 ble Agenda Innlandet-konferansen avholdt - samtidig i hele fylket og på nett!
Takket være et godt samarbeid med utviklingsselskaper, klynger og regioner blir det Agenda Innlandet-konferanse i hele fylket. Det er lunsjmøter på åtte regionale lokasjoner hvor du både følger den digitale konferansen og treffer en rekke paneldeltakere i samtaler om utviklingen i Innlandet og mulighetene i den enkelte region.

Du kan også følge konferansen digitalt på nett fra kl. 11.00. 

Agenda Innlandet er den viktigste møteplassen for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. Den 12. august har vi felles digital konferanse i kombinasjon med fysiske regionale lunsjmøter med panelsamtaler om mulighetene i Innlandet.
 
Du får høre om ambisjonene for Innlandet fra både Erna, Jonas og Trygve, rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, KS Innlandet og representanter for noen av fremtidens næringer i Innlandet. Og vi engasjerer både panelet og møtedeltakerne til en felles, regional samtale om Innlandet, våre muligheter og løsninger på utfordringene.

Du kan delta på lunsjmøte i Kongsvinger, Elverum, Hamar, Tynset, Gjøvik, Valdres, Lillehammer og Otta. Alternativt kan du følge konferansen digitalt sammen med noen av de regionale panelsamtalene fra våre Facebook-sider.
 
Program Gjøvik 12.august
Gjøvikregionen og NCE Manufacturing inviterer kompetanseutviklings- og næringslivsledere og ordførere til Agenda Innlandets regionsamling i Bright House - Mustad Næringspark. Dette blir en panelsamtale som tar for seg hva Gjøvikregionen er gode på og hvordan de sammen kan bidra til økt nasjonal synliggjøring av nærings- og kompetanseaktørene i regionen - med særlig fokus på Manufacturing. Deltakere i panelsamtalen er Sverre Gudbrandsen Dahl, leder av SFI Manufacturing og Aksel Schjerpen, ny leder i Total Innovation. Dagen avsluttes med lunsj i borgergården.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Bright House - Mustad Næringspark. Raufossvegen 40 på Gjøvik.


 
Program Lillehammer 12.august
Lillehammer-regionen og Skåppa inviterer næringsliv og ordførere til en regional samling på Kulturhuset Banken, der temaet er ung kompetanse, rekkuttering og tilbakeflytting. Hvordan kan Lillehammer-regionen bli enda mer attraktiv?

Paneldeltakere er Hanne Maren Kristensen fra Skåppa, Even Kyseth fra EnTur, Joachim Rognlien fra Frempaa og Anette Musdalslien som er rådsleder og ordfører i Gausdal. Debattleder for dagen er Olav Brostrup Muller.
 
Tid: 11:00-13:00
Sted: Festsalen i Kulturhuset Banken på Lillehammer.


Program Elverum 12.august

Sør-Østerdalen Næringshage og Elverum Vekst inviterer næringsliv, ordførere og politikere til Agenda Innlandet regionsamling på Hotel Central. Her setter vi søkelyset på hvilke muligheter vår region har for vekst og utvikling. Hvordan kan vi sammen skape vi flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet? Hvordan kan Elverum – og Sør- Østerdalen bidra for å løse utfordringer vi står overfor nasjonalt og internasjonalt? Hvilke muligheter må vi gripe? Hvordan kan vår region bli enda mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv?


Deltakere i panelsamtalen er: Anna Molberg fra Høyre, Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, styreleder i Terningen Arena, Eli Sætermoen,

Fabrikksjef Forestia Braskereidfoss, Espen Svenneby og daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen og Gudmund Nortun – Konsernsjef i Glommen Mjøsen. Samtalen ledes av Stein Halvorsen, kommunedirektør i Åmot.

 

Tid: 11:00-13:00

Sted: Hotell Central

Program Kongsvinger 12.august

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer næringsliv, ordførere og politikere til Agenda Innlandet regionsamling. Tema for panelsamtalen er Hvorfor velger nasjonale og internasjonale bedrifter Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter?

Deltakere i panelsamtalen er: Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og  Erlend Løkken (Bergene Holm).

Tid: 11:00-13:00

Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 1-2

Program Hamar 12.august

Hvordan skaper vi økt innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft for mer effektive løsninger i privat og offentlig sektor - med bruk av teknologi og nyskapende bærekraftig samarbeid?

Vi starter med korte innlegg:

  • Innovativ anskaffelser for helseteknologi, Dag Olaf Berg, HIKT

  • Hvordan kan vi trene mer effektivt basisferdigheter? Are Vindfallet, VRINN/Making View

  • Jobben for å lande batterifabrikk, Øistein Andresen, Eidsiva Energi

  • Øke innovasjonstakten, Lise Bratberg, Head it

 

Etterfulgt av samtale om hvordan løfte utviklingstakten: Frank Hauge (Kommunedirektør i Løten), Are Vindfallet (VRINN), Ingrid Busterud (HelseINN), Karin Andersen (Stortingsrep. SV), Einar Busterud (Ordfører Hamar) og Dag Olaf Berg (HIKT).

Tid: 11:00-13:30

Sted: GREGERS (NB: MerK at det flyttes fra Park som følge av stor pågang)

Program Valdres 12.august

Muligheter for Valdres - hva skal til for utløse dem?

 

Paneldebatt:

Hilde Lysengen Havro Redaktør i Avisa Valdres

Hilde Tveiten Døvre Daglig leder i Valdres Næringshage A/S

Merete Hovi Reislivssjef og daglig leder i Visit Valdres A/S

Guri Grønolen Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet

Linda Mæhlum Robøle Regionrådsleder i Valdres

Christian Hedløv Engh Leder av omstillingsprosjektet i Nord-Aurdal kommune

Henning Wangsnes Kommunikasjonsansvarlig for Valdres Natur- og Kulturpark

 

Vert for paneldebatten er Jørand Ødegård Lunde,

Daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark

Tid: 11:00-13:00

Sted: Valdres Næringshage, Fagernes

Møterom GNIST

Program Otta 12.august

Kompetanse, fortrinn og muligheter:

Hvordan bør næringsliv og det offentlige samarbeide for å bli en attraktiv region?

I panelet:

Aud Hove, fylkesvaraordfører fra Skjåk, Fylkestinget Innlandet 

Arne Fossmo, ordfører Ringebu og regionrådsleder Midt-Gudbrandsdalen

Bjarne Eiolf Holø, ordfører Lom kommune og regionrådsleder Nord-Gudbrandsdalen

Janne Veronika Kolås, leder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Ida A. Ruge, Skåppå

Tid: 11:00-13:00

Sted: Skansen 7, Otta

 
 

Program Tynset 12.august

Utvikling av reiselivet og opplevelser i Fjellregionen, med fokus på pakketering av bl.a. sykkelopplevelser for Tynset og Alvdal. 

 

På møtet deltar blant annet deltakere fra Savalen Utvikling, Tronfjell Oppleveler, Innlandet fylkeskommune og aktuelle kommuner. 

Tid: 11:00-13:00

Sted: Rådhuset, Tynset

 
Alle møteplassene vil selvsagt følge reglene for smittevern og det er et begrenset antall plasser.
 
Video Title