top of page

Framtidas helsefagarbeidere
Alle er kjent med bemanningskrisen i helsesektoren. Vi mangler både sykepleiere og helsefagarbeidere til å utføre de mange arbeidsoppgavene det er behov for ved landets sykehus og andre helseinstitusjoner. Bemanningskrisen i helsesektoren er stor i hele landet, men dessverre enda større i Innlandet enn i en del andre fylker.


I Innlandet blir vi stadig flere eldre og færre unge, og dét er ingen ideell kombinasjon for å løse de viktige samfunnsoppgavene.

 

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, og er utdanning på tertiært nivå. Fagskolene sørger blant annet for at helsefagarbeideren får bygget på sin kompetanse, slik at hen kan bidra med enda mer kvalitet, men også å avlaste sjukepleierne. Helsefagarbeideren er en ressurs som spesielt kommunene virkelig bør omfavne gjennom å gi muligheter for mer utdanning og høyere lønn.


Kommuner som ikke forstår dette, vil få store problemer med å levere helsetjenester til sine innbyggere i framtida.

 

«Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid» er et nyutviklet studium som tilbys ved Fagskolen Innlandet. Studiet er et toårig studium som gir en høyere fagskolegrad innen helse.  Studiet er utviklet i samarbeid med mange aktører i helsetjenesten, og har som mål å øke kompetansen til helsefagarbeidere, nettopp for å imøtekomme mange av utfordringene vi ser når vi kikker inn i glasskula. Studiet kan tas i sin helhet eller som enkeltemner eller moduler. Flere av modulene tilbys på ulike lokasjoner i fylket vårt, blant annet på Terningen arena på Elverum.  


 

På Agenda Innlandet den 24. Januar setter vi retningen - OPP OG FRAM! 


Gard Tekrø Rolid - Rektor Fagskolen Innlandet

Comentarios


bottom of page