top of page

NTNU i Gjøvik – Med kompetanse for hele Innlandet!

NTNU i Gjøvik skal bidra med utdanning, forskning og innovasjon, som gjør at Innlandet:

  • blir en drivende kraft innen sikker digitalisering

  • lykkes i det grønne skiftet ved å bli best i bærekraftig produksjon

  • leder an utviklingen av morgendagens helsetjenester


Vi skal også sørge for at Norges viktigste og største ferskvannsressurs forvaltes på en bærekraftig måte for fremtidens generasjoner gjennom Oppdra Mjøsa.


I en usikker verden vil jeg også trekke frem viktigheten av forskning, utdanning og kunnskapsutvikling som en avgjørende del av beredskapen vår!

NTNU i Gjøviks satsingsområder skal bidra til å videreutvikle styrkene som finnes i regionen. Vi har en rekke satsinger med sterke klynger og enkeltvirksomheter, en fellesnevner for alt samarbeidet er bærekraft og nyskaping.

 

Det er viktig for NTNU i Gjøvik å ha studenter som trives i et godt og inkluderende miljø. Derfor legger vi til rette for aktivitet som bygger opp under vår satsing på innovativ utdanning, samarbeid med arbeidsliv og økt bruk av studentaktive læringsformer Ved NTNU i Gjøvik er det over 4 000 studenter og 500 ansatte med aktivitet innenfor fagområdene informatikk, helse, design, teknologi og økonomi.


På Agenda Innlandet den 24. januar setter vi retningen - OPP OG FRAM!


Gro Iren Kvanli Dæhlin - Viserektor NTNU i Gjøvik

Yorumlar


bottom of page