top of page

Konferansen fra 2022

I 2022 ble Agenda Innlandet-konferansen avholdt  24. mai i Maihaugsalen på Lillehammer. 

Vi setter søkelyset på det store bildet med en en ny virkelighet, en verden i omstilling og der pandemi, klimautfordringer og krigen i Ukraina har skapt stor usikkerhet. Etablerte oppfatninger om verden er brått endret, samtidig som kravene om omstilling for en bærekraftig utvikling står fast.

Krisene har vist vår sårbarhet og avhengighet av globale verdikjeder og verdien av internasjonalt samarbeid, 

Agenda Innlandet-konferansen 2022 setter søkelyset på de store hendelsene ute og konsekvensene her hjemme, og hvordan vi i en tid med kriser skal vi forme det nye Innlandet og se mot en ny morgendag.

Konferansen setter søkelyset på det det store bildet og en ny virkelighet. Samtidig skal vi forme det nye Innlandet, finne morgendagens muligheter og tilpasse oss et arbeidsliv i stor endring.

Program 2022

08:30

Registrering åpner 

08:50

Salen åpner

16:00

After work

Del 1: Det store bildet

Det store bildet
Ole Erik Almlid, NHO-direktør

Regjeringens ambisjoner for Norge og Innlandet
Statsminister Jonas Gahr Støre (digitalt)

Slik påvirker krisene Norge og fremtiden
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

Det digitale risikobildet
Lene Bogen Kaland, fungerende avdelingsdirektør Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NSM

Konkurransekraft krever bærekraft

Stine Lise Hattestad, partner i KPMG Pure Sustainability

Global omstilling krever lokale tiltak
Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft i SpareBank1 Østlandet 

Hvilke forventninger har bedriftene til fremtiden - og hvilken
kompetanse trenger de? 

Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver i NHO Innlandet og 
Monika Ryan Gillerhaug, manager i BDO

Alle snakker om Russland, men hva skjer i USA?
Hans Olav Lahlum, forfatter og historiker


Del 2: #restart Innlandet

Hvordan synes vi det har gått med Innlandet?
Håkon Skaug hilser på digitalt

Eventyrlige muligheter i en urolig tid
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune


En politikk med ambisjoner for hele Norge - og alle deler av Innlandet
Kjersti Bjørnstad, statssekretær kommunal- og distriktsdepartementet

Ung og utålmodig
Olea Hildrum, leder av Ungdommens fylkesting

Hvordan skaper vi vår egen fremtid i Innlandet
Øystein Pettersen og tre INNspirator 

Hvordan Innlandet skal tiltrekke seg de unge og dyktige

Ingrid Staveland Reppe og John Reboli Olsen, Trainee Innlandet

Lokale ressurser, stor natur og vilje til å satse
Tea Karoline Mork, Naturopplevingar AS

Et reiseliv med de store opplevelsene
To regionale reiselivssjefer deler sine ambisjoner

Et nytt OL i Norge?
Marco Estafadi fra styret i Norges Idrettsforbund med digitalt innlegg, fulgt opp av
samtale med Magne Vikøren, Inger Lilleby Fløgum og Eiliv Furuli

 


Del 3: En ny morgendag

Morgendagens arbeidsliv
Are Tomasgard, LO

Sosialt entreprenørskap virker
Aiman Shaqura, Charge Incubator

Prosjekt INNspirator
Silje Strandborg Lie, Mapei

Det inkluderende Innlandet

Inge Aleksander Gjestvang, FRI 

Om medgang og motvind
Maren Lundby i samtale med Henning Fosslien Raae

Vi kan bidra til en verden som lager mer mat, mer bærekraftig 

Kristiane Haug Berg, klyngeleder NCE Heidner Biocluster

Norske hus bygger best i tre
Knut Moe, BoligPartner

Hvordan være fluen i pissoaret? I en digital verden er det å forstå mennesket det viktigste.
Julie Erika Lorch-Falch Chrissafopoulos, Inmeta/Digital Innlandet

Utdeling av Innlandsprisen og årets INNspirator

Dette er veien videre for Innlandet !
Ingrid Tønseth Myhr, Amund Grytting og Gjertrud Nordal setter kursen

Del 2
Del 1
Del 3
bottom of page